website doc tryen doremon che, truyen tranh 18+ http://truyendoremonche.info/
Tr??ng ??i h?c Cng ngh? ?ng

XT TUY?N ??I H?C CNG NGH? ?NG N?M 2016

H? s? xt tuy?n ??i h?c Cng ngh? ?ng :
- B? h? s? H?c sinh sinh vin
- H?c b? photo cng ch?ng, gi?y ch?ng nh?n tt nghi?p t?m th?i.
- Gi?y khai sinh b?n sao, ch?ng minh th? nhn dn photo.
- 4 ?nh 3x4, 4 ?nh 4x6, 2 phong b dn tem v ghi r ??a ch?, s? ?i?n tho?i c?a th sinh.
- Cc gi?y t? ?u tin (b?n photo cng ch?ng) (n?u c)

L?u : Th sinh c th? n?p h? s? tr?c ti?p ho?c g?i theo ???ng b?u ?i?n theo ??a ch?:
??i h?c Cng ngh? ?ng - C? s? t?i H N?i
??a ch?: S? 58 L Thanh Ngh?, Ph??ng Bch Khoa, Q. Hai B Tr?ng, H N?i

Ho?c ??ng k qua ?i?n tho?i:
So?n tin: H? tn, N?m sinh, ??a ch? thn (xm) c? th?, ?i?m TB l?p 12, Ngnh ??ng k
g?i vo s?: 0966.112.155

M?i chi ti?t xin lin h?:
?i?n tho?i: 04.8582.1797 - T? v?n tuy?n sinh: 0966.112.155 - 0966.377.455

Nh?ng l?u cc b?n lm h? s? nh?p h?c Tr??ng ??i h?c Cng ngh? ?ng nh?p h?c c?n chu?n b? cc gi?y t? tr??c sau ?? trnh m?t th?i gian khi nh?p h?c lm th? gia nh?p vo tr??ng. Cc gi?y t? n?p ??u c?n ph?i c xc minh c?a c? quan cng an, x ph??ng n?i c? tr

Cc b?n tn sinh vin Tr??ng ??i h?c Cng ngh? ?ng c?n chu?n b? h? s? lm th? t?c nh?p tr??ng nh? sau:
1. Gi?y bo nh?p h?c (b?n chnh) , 1 b? H? s? H?c sinh sinh vin theo m?u chung c?a B? GD & ?T (C bn t?i cc hi?u sch trn ton qu?c)
2. CMND, gi?y t?m v?ng, s? ?on.
3. Gi?y khai sinh (b?n sao c th? th?c) ,b?ng t?t nghi?p ho?c gi?y ch?ng nh?n t?t nghi?p.
4. H?c b? b?n g?c v b?n sao (?? nh tr??ng ??i chi?u)
5. H? s? ,gi?y Ch?ng nh?n ?u ?i ,?nh nh? 3x4 ho?oc 4x6. (chu?n b? t?i thi?u 4 ?nh)
6. Ngoi ra b?n nn chu?n b? sinh ho?t ph ,h?c ph theo m?c thu m nh tr??ng thng bo
7. B?n sao c ch?ng th?c cc gi?y t? php l ?? xc nh?n ??i t??ng ?u tin (n?u c) nh? gi?y ch?ng nh?n con li?t s?, th? th??ng binh ho?c ng??i h??ng chnh sch nh? th??ng binh c?a b?n thn ho?c cha m?.

mau-ho-so-hoc-sinh-sinh-vien

(M?u h? s? H?c sinh - Sinh vin theo quy ??nh c?a B? GD & ?T)

Cc b?n l?u :
- Gi?y bo nh?p h?c ph?i l b?n chnh, B?ng t?t nghi?p ph?i c b?n chnh v b?n sao (c cng ch?ng), b?ng t?t nghi?p THPT, b? tc THPT, trung h?c chuyn nghi?p ho?c b?n chnh gi?y ch?ng nh?n t?t nghi?p;
- V?i gi?y khai sinh, cc b?n ph?i c b?n sao ch? cc b?n khng ???c photo cng ch?ng. ??i v?i H? s? trng tuy?n Sinh vin ph?i ghi ??y ?? t?t c? cc m?c, dn hnh c ?ng d?u gip lai v xc nh?n c?a ??a ph??ng (theo m?u do B? GD-?T pht hnh, cc b?n c th? ch? c th? mua t?i S? GD-?T ? ??a ph??ng b?n h?c c?p III);
- V?i h?c b? b?n c?n c b?n sao (c cng ch?ng, b?n c th? sao h?c b? t?i tr??ng c?p III b?n ? theo h?c);

??i v?i SV trng tuy?n nh? xt ?i?m ?u tin (??i t??ng, khu v?c) ph?i n?p gi?y ch?ng nh?n ?u tin. Gi?y ch?ng nh?n di?n chnh sch: dn t?c t ng??i, con li?t s?, con th??ng/b?nh binh (km b?n sao th? th??ng/b?nh binh c cng ch?ng), ch?ng nh?n h? ngho dng ?? xt mi?n gi?m h?c ph.

Cc b?n ch nh, ?y l cc gi?y t? c?n thi?t v nh?t thi?t l khng ???c thi?u m?t lo?i no nha cc b?n!

Thm n?a, cc b?n c?n c gi?y xin php t?m v?ng ? ??a ph??ng ?? ??ng k t?m tr t?i ??a ph??ng n?i cc b?n s? thu nh tr?. (Cc b?n khng c?t h? kh?u ? ??a ph??ng v cc tr??ng khng nh?p h? kh?u cho SV)

Ghi ch:
- C ??y ?? KTX cho sinh vin ( ?u tin ??ng k s?m)
- HSSV ???c vay v?n trong su?t qu trnh h?c t?p, h? tr? vi?c lm sau khi ra tr??ng.
- ???c h??ng cc ch? ?? khuy?n khch v? vay v?n c?a nh n??c. H?c sinh thu?c di?n chnh sch, h?c sinh ngho v??t kh c thnh tch h?c t?p kh, gi?i ???c xt h?c b?ng khuy?n khch.
- SV c h?c l?c gi?i tr? ln ??oc nh n?oc c?p h?c b?ng hng n?m
- H? tr? SV tm vi?c lm thm v th?c t?p t?t nghi?p.  Hãy kết bạn với chúng tôi
để nhận được thông tin mới nhất!

Tin m?i nh?t

Thng tin b? sung

Tuy?n sinh


H? tr? tr?c tuy?n

?T: (04) 8.58.58.258 / 0966.117.551
B? ph?n tuy?n sinh: 0966.112.155

Ph??ng chm

Ph??ng chm "Hy ?? chng ti bi?n ??c m? c?a b?n thnh hi?n th?c" .
??t tiu chu?n qu?c t? .
Truy?n th?ng, chuyn nghi?p, hi?n ??i .

S? l??ng truy c?p

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHm nay:384
mod_vvisit_counterHm qua:800
mod_vvisit_counterThng ny:10503
mod_vvisit_counterT?t c?:230254