website doc tryen doremon che, truyen tranh 18+ http://truyendoremonche.info/
Tr??ng ??i h?c Cng ngh? ?ng

XT TUY?N ??I H?C CNG NGH? ?NG N?M 2016

H? s? xt tuy?n ??i h?c Cng ngh? ?ng :
- B? h? s? H?c sinh sinh vin
- H?c b? photo cng ch?ng, gi?y ch?ng nh?n tt nghi?p t?m th?i.
- Gi?y khai sinh b?n sao, ch?ng minh th? nhn dn photo.
- 4 ?nh 3x4, 4 ?nh 4x6, 2 phong b dn tem v ghi r ??a ch?, s? ?i?n tho?i c?a th sinh.
- Cc gi?y t? ?u tin (b?n photo cng ch?ng) (n?u c)

L?u : Th sinh c th? n?p h? s? tr?c ti?p ho?c g?i theo ???ng b?u ?i?n theo ??a ch?:
??i h?c Cng ngh? ?ng - C? s? t?i H N?i
??a ch?: S? 58 L Thanh Ngh?, Ph??ng Bch Khoa, Q. Hai B Tr?ng, H N?i

Ho?c ??ng k qua ?i?n tho?i:
So?n tin: H? tn, N?m sinh, ??a ch? thn (xm) c? th?, ?i?m TB l?p 12, Ngnh ??ng k
g?i vo s?: 0966.112.155

M?i chi ti?t xin lin h?:
?i?n tho?i: 04.8582.1797 - T? v?n tuy?n sinh: 0966.112.155 - 0966.377.455

Tr??ng ??i h?c Cng ngh? ?ng xt tuy?n ??i h?c ngnh Qu?n tr? kinh doanh theo quy ??nh c?a B? GD&?T. Ch? tiu 200 sinh vin. N?m 2014, tr??ng ??i h?c Cng ngh? ?ng t? ch?c xt tuy?n theo quy ??nh c?a B? GD&?T. Th sinh no c nhu c?u v ?? ?i?u ki?n xt tuy?n ngnh Qu?n tr? kinh doanh h? ??i h?c chnh quy c?a nh tr??ng c th? t?i m?u ??ng k xt tuy?n T?I ?Y!
v xem h??ng d?n ?i?n phi?u ??ng k xt tuy?n T?I ?Y!

hoc-quan-tri-kinh-doanh-dai-hoc-cong-nghe-dong-a

(H?c Qu?n tr? kinh doanh ??i h?c Cng ngh? ?ng n?m 2014)

1. ??i ng? gi?ng vin:
- Tr??ng ??i h?c Cng ngh? ?ng ? quy t? ???c m?t ??i ng? cn b? gi?ng d?y c uy tn: nhi?u Gio s?, Ph gio s?, Ti?n s? Khoa h?c, Ti?n s? ? v ?ang gi?ng d?y ? nhi?u tr??ng ??i h?c l?n trong v n??c ngoi.
Hi?n t?i, Tr??ng c 376 cn b?, trong ? c 109 cn b? c? h?u; c 7 Gio s?; 17 PGS; 15 TSKH v TS.

2. Mi tr??ng h?c t?p:
- Sinh vin ???c h?c t?p trong mi tr??ng n?ng ??ng
- Thnh l?p nhm kinh doanh, cu l?c b? kinh doanh
- T?o ?i?u ki?n v?a h?c v?a lm thm cho cc b?n sinh vin.

3. C? s? v?t ch?t h?c t?p v th?c hnh:
- C? s? v?t ch?t t?t, s?ch s?, an ninh
- Gio trnh h?c b?ng my chi?u: Tr?c quan v sinh ??ng h?n.

4. Giao l?u, ho?t ??ng ngo?i kha:
- Trong qu trnh h?c, lun c ?an xen cc bu?i ngo?i kha, d ngo?i t?o ?i?u ki?n cho cc sinh vin ha ??ng, giao l?u k?t b?n.

5. Gi?i thi?u vi?c lm sau khi t?t nghi?p:
- Cc b?n sinh vin sau khi t?t nghi?p, nh tr??ng s? t? ch?c ngy h?i Vi?c lm v m?i cc doanh nghi?p v? tuy?n d?ng. V?i c? s? ?o t?o v ch?t l??ng trong qu trnh ?o t?o. Nh tr??ng ?ang ???c cc ??n v? tuy?n d?ng ?nh gi cao v? k? n?ng lm vi?c sau khi ra tr??ng.
- Hi?n nay g?n 70% sinh vin ra tr??ng c vi?c lm.

6. B?ng ??i h?c Chnh quy theo B? GD&?T: ???c h?c lin thng ln th?c s? ngay sau khi t?t nghi?p.

Ngoi ??ng k ngnh Qu?n tr? kinh doanh tr??ng ??i h?c Cng ngh? ?ng , th sinh c th? ??ng k cc ngnh khc: Cng ngh? thng tin, Ti chnh ngn hng, K? ton, K? thu?t ?i?n - ?i?n t?, - K? thu?t Xy d?ng.


??A CH? LIN H?, G?I TH? V NH?P H?C
TR??NG ??I H?C CNG NGH? ?NG
??a ch?: Ph??ng V C??ng Thnh Ph? B?c Ninh T?nh B?c Ninh

C? S? T?I H N?I: V?N PHNG TUY?N SINH BCH KHOA
??a ch?: S? 58 ???ng L Thanh Ngh?, P. Bch Khoa, Q. Hai B Tr?ng, H N?i
?i?n tho?i: (04) 8582 1797 - T? v?n tuy?n sinh: 0966.112.155 (Th?y Th??ng) - 0938.192.688
Website: http://daihoccongnghedonga.edu.vn - Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

  Hãy kết bạn với chúng tôi
để nhận được thông tin mới nhất!

Tin m?i nh?t

Thng tin b? sung

Tuy?n sinh


H? tr? tr?c tuy?n

?T: (04) 8.58.58.258 / 0966.117.551
B? ph?n tuy?n sinh: 0966.112.155

Ph??ng chm

Ph??ng chm "Hy ?? chng ti bi?n ??c m? c?a b?n thnh hi?n th?c" .
??t tiu chu?n qu?c t? .
Truy?n th?ng, chuyn nghi?p, hi?n ??i .

S? l??ng truy c?p

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHm nay:384
mod_vvisit_counterHm qua:800
mod_vvisit_counterThng ny:10503
mod_vvisit_counterT?t c?:230254