website doc tryen doremon che, truyen tranh 18+ http://truyendoremonche.info/
Tr??ng ??i h?c Cng ngh? ?ng

XT TUY?N ??I H?C CNG NGH? ?NG N?M 2016

H? s? xt tuy?n ??i h?c Cng ngh? ?ng :
- B? h? s? H?c sinh sinh vin
- H?c b? photo cng ch?ng, gi?y ch?ng nh?n tt nghi?p t?m th?i.
- Gi?y khai sinh b?n sao, ch?ng minh th? nhn dn photo.
- 4 ?nh 3x4, 4 ?nh 4x6, 2 phong b dn tem v ghi r ??a ch?, s? ?i?n tho?i c?a th sinh.
- Cc gi?y t? ?u tin (b?n photo cng ch?ng) (n?u c)

L?u : Th sinh c th? n?p h? s? tr?c ti?p ho?c g?i theo ???ng b?u ?i?n theo ??a ch?:
??i h?c Cng ngh? ?ng - C? s? t?i H N?i
??a ch?: S? 58 L Thanh Ngh?, Ph??ng Bch Khoa, Q. Hai B Tr?ng, H N?i

Ho?c ??ng k qua ?i?n tho?i:
So?n tin: H? tn, N?m sinh, ??a ch? thn (xm) c? th?, ?i?m TB l?p 12, Ngnh ??ng k
g?i vo s?: 0966.112.155

M?i chi ti?t xin lin h?:
?i?n tho?i: 04.8582.1797 - T? v?n tuy?n sinh: 0966.112.155 - 0966.377.455

NH??ng d?n ??ng k xt tuy?n Tr??ng ??i h?c Cng ngh? ?ng n?m 2015. Tr??ng t? ch?c xt tuy?n theo ?? n ring theo quy ??nh B? GD&?T. N?m nay, tr??ng xt tuy?n d?a trn ?i?m trung bnh l?p 12 cc mn theo kh?i A, A1 v D1 ?? xt vo b?c ??i h?c v Cao ??ng.

H??ng d?n xt tuy?n ??i h?c Cng ngh? ?ng

H??ng d?n xt tuy?n ??i h?c Cng ngh? ?ng 2015

H??ng d?n ??ng k xt tuy?n theo ?? n tuy?n sinh ring ??i h?c Cng ngh? ?ng

1. H? s? xt tuy?n g?m:

- ??n xin xt tuy?n (theo m?u c?a ??i h?c Cng ngh? ?ng ) --> Xem chi ti?t T?i ?y!
- H?c b? THPT (ph t cng ch?ng).
- B?ng t?t nghi?p ho?c gi?y ch?ng nh?n t?t nghi?p THPT t?m th?i (ph t cng ch?ng).
- 02 Phong b dn tem v ghi r ??a ch? c?a ng??i nh?n.

2. Th?i gian, ph??ng th?c v ??a ?i?m nh?n h? s?:

a. Th?i gian: (Theo qui ??nh c?a B? Gio d?c v ?o t?o), d? ki?n nh? sau:
T? ngy 20/03/2015 ??n khi ?? ch? tiu.

b. ??a ?i?m:
TR??NG ??I H?C CNG NGH? ?NG
C? S? T?I H N?I: V?N PHNG TUY?N SINH BCH KHOA

??a ch?: S? 58 L Thanh Ngh?, Ph??ng Bch Khoa, Q. Hai B Tr?ng, H N?i

c. Ph??ng th?c:
- N?p tr?c ti?p t?i C? s? t?i H N?i: V?N PHNG TUY?N SINH BCH KHOA
- G?i pht nhanh qua b?u ?i?n v?: Tr??ng ??i h?c Cng ngh? ?ng - S? 58 L Thanh Ngh?, Ph??ng Bch Khoa, Q. Hai B Tr?ng, H N?i. T? v?n tuy?n sinh: 0966.112.155 (Th?y Th??ng)

Chi ti?t v? thng bo tuy?n sinh Xt tuy?n Tr??ng ??i h?c Cng ngh? ?ng n?m 2015 b?n c th? xem c? th? T?i ?y!

  Hãy kết bạn với chúng tôi
để nhận được thông tin mới nhất!

Tin m?i nh?t

Thng tin b? sung

Tuy?n sinh


H? tr? tr?c tuy?n

?T: (04) 8.58.58.258 / 0966.117.551
B? ph?n tuy?n sinh: 0966.112.155

Ph??ng chm

Ph??ng chm "Hy ?? chng ti bi?n ??c m? c?a b?n thnh hi?n th?c" .
??t tiu chu?n qu?c t? .
Truy?n th?ng, chuyn nghi?p, hi?n ??i .

S? l??ng truy c?p

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHm nay:384
mod_vvisit_counterHm qua:800
mod_vvisit_counterThng ny:10503
mod_vvisit_counterT?t c?:230254