website doc tryen doremon che, truyen tranh 18+ http://truyendoremonche.info/
Tr??ng ??i h?c Cng ngh? ?ng

XT TUY?N ??I H?C CNG NGH? ?NG N?M 2016

H? s? xt tuy?n ??i h?c Cng ngh? ?ng :
- B? h? s? H?c sinh sinh vin
- H?c b? photo cng ch?ng, gi?y ch?ng nh?n tt nghi?p t?m th?i.
- Gi?y khai sinh b?n sao, ch?ng minh th? nhn dn photo.
- 4 ?nh 3x4, 4 ?nh 4x6, 2 phong b dn tem v ghi r ??a ch?, s? ?i?n tho?i c?a th sinh.
- Cc gi?y t? ?u tin (b?n photo cng ch?ng) (n?u c)

L?u : Th sinh c th? n?p h? s? tr?c ti?p ho?c g?i theo ???ng b?u ?i?n theo ??a ch?:
??i h?c Cng ngh? ?ng - C? s? t?i H N?i
??a ch?: S? 58 L Thanh Ngh?, Ph??ng Bch Khoa, Q. Hai B Tr?ng, H N?i

Ho?c ??ng k qua ?i?n tho?i:
So?n tin: H? tn, N?m sinh, ??a ch? thn (xm) c? th?, ?i?m TB l?p 12, Ngnh ??ng k
g?i vo s?: 0966.112.155

M?i chi ti?t xin lin h?:
?i?n tho?i: 04.8582.1797 - T? v?n tuy?n sinh: 0966.112.155 - 0966.377.455

Ngy 10/09, Tr??ng ??i h?c Cng ngh? ?ng C? s? t?i H N?i lm th? t?c nh?n h? s? v nh?p h?c cho cc b?n Tn sinh vin ??t 2 c?a tr??ng. N?m nay tr??ng l 1 trong 53 tr??ng ??i h?c, Cao ??ng ???c B? GD&?T t? ch? v? tuy?n sinh xt tuy?n h?c b? THPT.

L?ch h?c c? th? cc mn nh? sau: Th?i gian b?t ??u t? ngy 11/09/2014

- Ngy 11/09/2014: Ton cao c?p
- Ngy 12/09/2014: Ti?ng anh ??i c??ng 1

Ngy/ Th? Th? 2 Th? 3

Th? 4

(Chi?u 1h45)

Th? 5 Th? 6
Mn Ton cao c?p
Php lu?t ??i c??ng
Nguyn l c? b?n c?a ch? ngh?a Mc - L nin Tin h?c ??i c??ng 1
Ti?ng anh ??i c??ng 1

Th?i gian h?c: B?t ??u t? 8h - Phng 509 Nh T
??a ch?: S? 58 L Thanh Ngh?, P. Bch Khoa, Q. Hai B Tr?ng, H N?i

Gio vin ch? nhi?m: 0982637020 (C Lin)

  Hãy kết bạn với chúng tôi
để nhận được thông tin mới nhất!

Tin m?i nh?t

Thng tin b? sung

Tuy?n sinh


H? tr? tr?c tuy?n

?T: (04) 8.58.58.258 / 0966.117.551
B? ph?n tuy?n sinh: 0966.112.155

Ph??ng chm

Ph??ng chm "Hy ?? chng ti bi?n ??c m? c?a b?n thnh hi?n th?c" .
??t tiu chu?n qu?c t? .
Truy?n th?ng, chuyn nghi?p, hi?n ??i .

S? l??ng truy c?p

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHm nay:384
mod_vvisit_counterHm qua:800
mod_vvisit_counterThng ny:10503
mod_vvisit_counterT?t c?:230254