website doc tryen doremon che, truyen tranh 18+ http://truyendoremonche.info/
Tr??ng ??i h?c Cng ngh? ?ng

XT TUY?N ??I H?C CNG NGH? ?NG N?M 2016

H? s? xt tuy?n ??i h?c Cng ngh? ?ng :
- B? h? s? H?c sinh sinh vin
- H?c b? photo cng ch?ng, gi?y ch?ng nh?n tt nghi?p t?m th?i.
- Gi?y khai sinh b?n sao, ch?ng minh th? nhn dn photo.
- 4 ?nh 3x4, 4 ?nh 4x6, 2 phong b dn tem v ghi r ??a ch?, s? ?i?n tho?i c?a th sinh.
- Cc gi?y t? ?u tin (b?n photo cng ch?ng) (n?u c)

L?u : Th sinh c th? n?p h? s? tr?c ti?p ho?c g?i theo ???ng b?u ?i?n theo ??a ch?:
??i h?c Cng ngh? ?ng - C? s? t?i H N?i
??a ch?: S? 58 L Thanh Ngh?, Ph??ng Bch Khoa, Q. Hai B Tr?ng, H N?i

Ho?c ??ng k qua ?i?n tho?i:
So?n tin: H? tn, N?m sinh, ??a ch? thn (xm) c? th?, ?i?m TB l?p 12, Ngnh ??ng k
g?i vo s?: 0966.112.155

M?i chi ti?t xin lin h?:
?i?n tho?i: 04.8582.1797 - T? v?n tuy?n sinh: 0966.112.155 - 0966.377.455

Tr??ng ??i h?c Cng ngh? ?ng thng bo tuy?n sinh theo ?? n ring c?a tr??ng n?m 2015. Nh tr??ng t? ch?c xt tuy?n h? ??i h?c Chnh quy d?a theo h?c b? THPT l?p 12: T?ng ?i?m TB l?p 12, ?i?m 3 mn theo kh?i xt tuy?n t? 6.0 tr? ln.

Tr??ng ??i h?c Cng ngh? ?ng
??a ch?: Ph??ng V C??ng Thnh Ph? B?c Ninh T?nh B?c Ninh

C? S? T?I H N?I: V?N PHNG TUY?N SINH BCH KHOA
??a ch?: S? 58 L Thanh Ngh?, Ph??ng Bch Khoa, Q. Hai B Tr?ng, H N?i
?i?n tho?i: 04.8582.1797 - Hotline: 0966.112.155 - 0938.192.688 - Fax: 04.3540.0925

THNG TIN TUY?N SINH ??I H?C CNG NGH? ?NG N?M 2015
K HI?U TR??NG: DDA - T?NG CH? TIU: 1.400

(Thng bo tuy?n sinh ??i h?c Cng ngh? ?ng n?m 2015)

Ngnh ?o t?o

M ngnh

Kh?i xt tuy?n

Ch? tiu

Cc ngnh ?o t?o ??i h?c:

800

- Qu?n tr? kinh doanh

D340101

A,A1,D1

- Ti chnh - Ngn hng

D340201

A,A1,D1

- K? ton

D340301

A,A1,D1

- Cng ngh? thng tin

D480201

A, A1

- Cng ngh? k? thu?t ?i?n, ?i?n t?

D510301

A, A1

- K? thu?t xy d?ng

D580208

A, A1

- Cng ngh? th?c ph?m

D5401

A,B

- Cng ngh? k? thu?t nhi?t

D5103

A, A1

- C? kh ch? t?o my

D5201

A, A1

- Cng ngh? KT ?i?u khi?n v t? ??ng ha

D5103

A, A1

Cc ngnh ?o t?o cao ??ng:

400

- Qu?n tr? kinh doanh

C340101

A,A1,D1

- Ti chnh - Ngn hng

C340201

A,A1,D1

- K? ton

C340301

A,A1,D1

- Cng ngh? thng tin

C480201

A,A1,D1

- Cng ngh? k? thu?t ?i?n, ?i?n t?

C510301

A

I. HNH TH?C XT TUY?N:
- Xt tuy?n d?a trn ?i?m trung bnh h?c t?p l?p 12.

II. TH?I GIAN NH?N H? S?:
- Th?i gian nh?n h? s? xt tuy?n:
+ ??t 1:
T? ngy 01/06/2015 ??n ngy 11/09/2015.
+ ??t 2:
T? ngy 12/09/2015 ??n ngy 30/11/2015

- Th?i gian h?c: ?o t?o 3 n?m t?i H N?i

III. H? S? XT TUY?N BAO G?M:
- H? s? H?c sinh - Sinh vin.
- B?ng t?t nghi?p b?n sao ho?c gi?y ch?ng nh?n t?t nghi?p t?m th?i (N?u c)
- H?c b? b?n sao, B?n sao gi?y khai sinh v ch?ng minh th?.
- 04 ?nh c? 3x4 v 04 ?nh c? 4x6. Gi?y chuy?n ngh?a v? qun s? ??i v?i nam.

IV. H?C PH V CC KHO?N NH?P H?C:
- H?c ph 5 thng: 700.000 ??ng x 5 thng = 3.500.000 ??ng
- L? ph xt tuy?n nh?p h?c: 400.000 ??ng
- L? ph lm th? sinh vin - ATM: 50.000 ??ng

T?ng c?ng: 3.950.000 ??ng (Ba tri?u, chn tr?m n?m m??i nghn ??ng./)

V. THNG TIN LIN H? V N?P H? S?:

Tr??ng ??i h?c Cng ngh? ?ng
??a ch?: Ph??ng V C??ng Thnh Ph? B?c Ninh T?nh B?c Ninh

C? S? T?I H N?I: V?N PHNG TUY?N SINH BCH KHOA
??a ch?: S? 58 L Thanh Ngh?, Ph??ng Bch Khoa, Q. Hai B Tr?ng, H N?i
?i?n tho?i: 04.8582.1797 - T? v?n tuy?n sinh: 0966.112.155 - 0938.192.688 - Fax: 04.3540.0925
Facebook: Xt tuy?n ??i h?c Cng ngh? ?ng

??NG K TR?C TUY?N T?I ?Y!

  Hãy kết bạn với chúng tôi
để nhận được thông tin mới nhất!

Tin m?i nh?t

Thng tin b? sung

Tuy?n sinh


H? tr? tr?c tuy?n

?T: (04) 8.58.58.258 / 0966.117.551
B? ph?n tuy?n sinh: 0966.112.155

Ph??ng chm

Ph??ng chm "Hy ?? chng ti bi?n ??c m? c?a b?n thnh hi?n th?c" .
??t tiu chu?n qu?c t? .
Truy?n th?ng, chuyn nghi?p, hi?n ??i .

S? l??ng truy c?p

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHm nay:384
mod_vvisit_counterHm qua:800
mod_vvisit_counterThng ny:10503
mod_vvisit_counterT?t c?:230254