website doc tryen doremon che, truyen tranh 18+ http://truyendoremonche.info/

1. H?i: Th?i h?n n?p h? s? xt tuy?n ??i h?c Cng ngh? ?ng ?
Tr? l?i: Nh tr??ng t? ch?c nh?n h? s? v xt tuy?n t? ngy 20/03/2014 ??n khi ?? ch? tiu theo B? GD&?T. V v?y cc b?n ??ng k n?p h? s? s?m khng s? h?t ch? tiu.

2.H?i: Th? t?c xt tuy?n vo ??i h?c Cng ngh? ?ng :
Tr? l?i: Em c?n chu?n b? cc b??c sau:
- Download m?u phi?u ??ng k xt tuy?n t?i ??a ch?: http://daihoccongnghedonga.edu.vn/download/Phieu-DK-tuyen-sinh-DH-Cong-nghe-Dong-A-2014.doc
- ?ng d?u xc nh?n c?a C? quan chnh quy?n ??a ph??ng sau ? g?i ln tr??ng ?? nh tr??ng xt tuy?n.

3. H?i: H? s? b? sung xt tuy?n bao g?m nh?ng g sau khi ? ?? ?i?u ki?n xt tuy?n?
Tr? l?i: Sau khi em ?? ?i?u ki?n xt tuy?n nh?p h?c tr??ng ??i h?c Cng ngh? ?ng . Em lm m?t b? h? s? H?c sinh sinh vin theo m?u c?a B? GD&?T (C bn t?i cc nh sch) v km theo cc gi?y t? sau:
- H?c b? photo cng ch?ng
- B?ng t?t nghi?p cng ch?ng ho?c b?ng t?t nghi?p t?m th?i
- Gi?y cmnd
- Gi?y khm s?c kh?e
- 4 ?nh 3x4, 4 ?nh 4x6 cm

4. H?i: ?i?u ki?n ?? xt tuy?n vo Tr??ng ??i h?c Cng ngh? ?ng ?
Tr? l?i: ?i?u ki?n xt tuy?n vo tr??ng ??i h?c ?ng h? chnh quy nh? sau:
- T?t nghi?p THPT, BTVH ho?c t??ng ???ng
- ?i?m TB h?c t?p c? n?m l?p 12 t? 6.0
- ?i?m cc mn l?p 12 thu?c kh?i xt tuy?n t? 6.0 tr? ln
- X?p lo?i h?nh ki?m Kh tr? ln

5. H?i: Cc hnh th?c n?p h? s? xt tuy?n tr??ng ??i h?c Cng ngh? ?ng ?
Tr? l?i: Cc b?n c th? n?p h? s? xt tuy?n theo 2 cch:
- ??n n?p tr?c ti?p t?i tr??ng ho?c theo ???ng b?u ?i?n.
- ??ng k tr?c tuy?n Online theo ???ng d?n: http://daihoccongnghedonga.edu.vn/tuyensinh/. Sau ? g?i ??n s? phng qu?n l ?o t?o thng bo ?? nh tr??ng nh?p danh sch xt duy?t h? s? cho cc b?n.

6. H?i: L? ph xt duy?t h? s? tr??ng ??i h?c Cng ngh? ?ng ?
Tr? l?i: L? ph xt duy?t h? s? l 30.000?/ 1 b? h? s?.

7. H?i: Em sinh n?m 1995, n?m nay l th sinh t? do c ???c xt tuy?n H? ??i h?c Chnh quy tr??ng ??i h?c Cng ngh? ?ng khng?
Tr? l?i: B?n hon ton c th? xt tuy?n nh? th sinh bnh th??ng.

8. H?i: Em ??ng k n?p h? s? xt tuy?n t?i tr??ng. C cho e h?i ?nh trong h? s? xt tuy?n l 46 hay 34 v m?y ?nh/1b? h? s??
Tr? l?i: Cho em! H? s? xt tuy?n th ch? c?n 1 ?nh dn trn h? s? ??ng k d? thi l ?? em nh.

9. H?i: Cho em h?i k hi?u tr??ng ??i h?c cng ngh? ?ng mnh l g ?
Tr? l?i: Cho em. K hi?u tr??ng minh l: DDA

10. H?i: Cho em h?i Tr??ng ??i h?c Cng ngh? ?ng c c? s? ?o t?o t?i H N?i khng?
Tr? l?i: Cho em. Nh?m pht tri?n quy m nh tr??ng c?ng nh? t?o ?i?u ki?n t?t ?? cc em h?c t?p v sinh s?ng. Nh tr??ng c ??a ?i?m nh?n h? s? t?i H N?i t?i V?n phng tuy?n sinh Bch Khoa. ??a ch?: S? 58 L Thanh Ngh?, P. Bch Khoa, Q. Hai B Tr?ng, H N?i

11. H?i: Th?i gian ?o t?o t?i c? s? H N?i l bao lu?
Tr? l?i: Th?i gian h?c t?p, ?o t?o t?i c? s? H N?i: V?n phng tuy?n sinh Bch Khoa l su?t qu trnh h?c ??i h?c 4 n?m.

12. H?i: Cho em h?i b?ng ??i h?c sau khi t?t nghi?p l b?ng t?i ch?c hay chnh quy?
Tr? l?i: Tr??ng ??i h?c Cng ngh? ?ng l tr??ng tr?c thu?c B? Gio d?c v ?o t?o. Sau khi t?t nghi?p ra tr??ng, cc b?n ???c cng nh?n b?ng ??i h?c Chnh quy v c th? h?c ti?p th?c s? ln t?t c? cc tr??ng ??i h?c trn c? n??c

13.H?i: T?i phi?u ??ng k xt tuy?n ??i h?c Cng ngh? ?ng nh? th? no:
Tr? l?i: Cc b?n c th? t?i tr?c ti?p v in ra n?u c my in, khng c th? ra qun Photo ?? t?i v?, in v ?i?n thng tin r?i g?i v? tr??ng.
- Download m?u phi?u ??ng k xt tuy?n t?i ??a ch?: http://daihoccongnghedonga.edu.vn/download/Phieu-DK-tuyen-sinh-DH-Cong-nghe-Dong-A-2014.doc
- ?ng d?u xc nh?n c?a C? quan chnh quy?n ??a ph??ng sau ? g?i ln tr??ng ?? nh tr??ng xt tuy?n.

14. H?i: H?n xt tuy?n ??i h?c Cng ngh? ?ng l khi no?
Tr? l?i: H?n xt tuy?n ??n ngy 20/08. N?u ?? ch? tiu, nh tr??ng s? d?ng xt tuy?n tr??c th?i gian 20/08

  Hãy kết bạn với chúng tôi
để nhận được thông tin mới nhất!

Tin m?i nh?t

Thng tin b? sung

Tuy?n sinh


H? tr? tr?c tuy?n

?T: (04) 8.58.58.258 / 0966.117.551
B? ph?n tuy?n sinh: 0966.112.155

Ph??ng chm

Ph??ng chm "Hy ?? chng ti bi?n ??c m? c?a b?n thnh hi?n th?c" .
??t tiu chu?n qu?c t? .
Truy?n th?ng, chuyn nghi?p, hi?n ??i .

S? l??ng truy c?p

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHm nay:384
mod_vvisit_counterHm qua:800
mod_vvisit_counterThng ny:10503
mod_vvisit_counterT?t c?:230254