website doc tryen doremon che, truyen tranh 18+ http://truyendoremonche.info/

Thng bo tuy?n sinh Tr??ng ??i h?c Cng ngh? ?ng n?m 2015. Nh tr??ng t? ch?c xt tuy?n h? ??i h?c Chnh quy d?a trn k?t qu? h?c t?p l?p 12: T?ng ?i?m TB l?p 12, ?i?m 3 mn theo kh?i xt tuy?n t? 6.0 tr? ln. Nh tr??ng c m? v?n phng tuy?n sinh v ?o t?o t?i H N?i ?? ti?n cho sinh vin ?n ? v h?c t?p.

 

N?m 2016, tr??ng ??i h?c Cng ngh? ?ng t? ch?c thi tuy?n sinh Lin thng Trung c?p ln ??i h?c, Cao ??ng ln ??i h?c chnh quy. Ngoi ra c Cao ??ng ngh? ln ??i h?c chnh quy. Th sinh no c nhu c?u ??ng k lin thng t? Trung c?p ln Cao ??ng ho?c Cao ??ng ln ??i h?c lm h? s? theo nh? h??ng d?n sau

 

Tr??ng ??i h?c Cng ngh? ?ng thng bo tuy?n sinh xt tuy?n ??i h?c chnh quy n?m 2015. Tr??ng xt tuy?n d?a trn k?t qu? ?i?m TB l?p 12: T?ng ?i?m TB l?p 12, ?i?m 3 mn theo kh?i xt tuy?n t? 6.0 tr? ln. Tr??ng ??i h?c Cng ngh? ?ng c C? s? t?i H N?i ?? ti?n cho sinh vin ?n ? v h?c t?p.

 

Tr??ng ??i h?c Cng ngh? ?ng thng bo tuy?n sinh theo ?? n ring c?a tr??ng n?m 2015. Nh tr??ng t? ch?c xt tuy?n h? ??i h?c Chnh quy d?a trn k?t qu? h?c t?p l?p 12: T?ng ?i?m TB l?p 12, ?i?m 3 mn theo kh?i xt tuy?n t? 6.0 tr? ln. Nh tr??ng c m? v?n phng tuy?n sinh v ?o t?o t?i H N?i ?? ti?n cho sinh vin ?n ? v h?c t?p.

 

C?n c? ch? tiu tuy?n sinh c?a Tr??ng ??i h?c Cng ngh? ?ng do B? GD&?T cho php tuy?n sinh n?m 2014. Tr??ng ??i h?c Cng ngh? ?ng thng bo cc Anh, Ch? ?? ?i?u ki?n xt tuy?n H? ??i h?c chnh quy nh tr??ng s?m lm th? t?c n?p h? s? v nh?p h?c theo cc ngnh h?c sau:

 
Các bài viết khác...

Tin m?i nh?t

Thng tin b? sung

Tuy?n sinh


H? tr? tr?c tuy?n

?T: (04) 8.58.58.258 / 0966.117.551
B? ph?n tuy?n sinh: 0966.112.155

Ph??ng chm

Ph??ng chm "Hy ?? chng ti bi?n ??c m? c?a b?n thnh hi?n th?c" .
??t tiu chu?n qu?c t? .
Truy?n th?ng, chuyn nghi?p, hi?n ??i .

S? l??ng truy c?p

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHm nay:384
mod_vvisit_counterHm qua:800
mod_vvisit_counterThng ny:10503
mod_vvisit_counterT?t c?:230254