website doc tryen doremon che, truyen tranh 18+ http://truyendoremonche.info/
Tr??ng ??i h?c Cng ngh? ?ng

??i h?c Cng ngh? ?ng thng bo xt tuy?n ??i h?c chnh quy n?m 2014 theo quy ??nh c?a B? gio d?c v ?o t?o. Theo ?, tr??ng ??i h?c Cng ngh? ?ong s? t? ch?c tuy?n sinh theo ph??ng th?c xt tuy?n d?a trn k?t qu? h?c t?p l?p 12 v k?t qu? thi t?t nghi?p trung h?c ph? thng.

M?u thng bo h??ng d?n xt tuy?n ??i h?c cng ngh? ?ng n?m 2014:

Th sinh c th? Download (t?i) ??n Nh?p h?c T?I ?Y!

Th sinh c th? xem h??ng d?n ?i?n phi?u ??ng k xt tuy?n t?i link sau: http://daihoccongnghedonga.edu.vn/thong-tin-tuyen-sinh/huong-dan-dien-phieu-dang-ky-xet-tuyen-dai-hoc-cong-nghe-dong-a.html
TR??NG ??I H?C CNG NGH? ?NG
??a ch?: Ph??ng V C??ng Thnh Ph? B?c Ninh T?nh B?c Ninh

C? S? T?I H N?I: V?N PHNG TUY?N SINH BCH KHOA
??a ch?: S? 58 ???ng L Thanh Ngh?, ??i h?c Bch Khoa HN, P. Bch Khoa, Q. Hai B Tr?ng, H N?i
?i?n tho?i: (04) 8 58 58 258 - Hotline: 0966.377.455 - 0966.112.155

  Hãy kết bạn với chúng tôi
để nhận được thông tin mới nhất!

Tin m?i nh?t

Thng tin b? sung

Tuy?n sinh


H? tr? tr?c tuy?n

?T: (04) 8.58.58.258 / 0966.117.551
B? ph?n tuy?n sinh: 0966.112.155

Ph??ng chm

Ph??ng chm "Hy ?? chng ti bi?n ??c m? c?a b?n thnh hi?n th?c" .
??t tiu chu?n qu?c t? .
Truy?n th?ng, chuyn nghi?p, hi?n ??i .

S? l??ng truy c?p

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHm nay:384
mod_vvisit_counterHm qua:800
mod_vvisit_counterThng ny:10503
mod_vvisit_counterT?t c?:230254