website doc tryen doremon che, truyen tranh 18+ http://truyendoremonche.info/
Tr??ng ??i h?c Cng ngh? ?ng

Tr??ng ??i h?c Cng ngh? ?ng thng bo h?n ??ng k xt tuy?n ??i h?c Cng ngh? ?ng n?m 2014. Theo nh tr??ng h?n ??ng k xt tuy?n cc ngnh l ngy 20/08/2014. Trn k?t qu? xt tuy?n v ch? tiu ?o t?o. Nh tr??ng s? thng bo k?t qu? trng tuy?n ??n t?ng th sinh ??ng k xt tuy?n.

N?m nay, tr??ng ??i h?c Cng ngh? ?ng t? ch?c tuy?n sinh theo ph??ng th?c xt tuy?n ??i h?c d?a trn k?t qu? h?c t?p l?p 12 v k?t qu? thi t?t nghi?p trung h?c ph? thng. Tr??ng m? c? s? ?o t?o t?i H N?i. Cc b?n th sinh c nhu c?u ??ng k xt tuy?n tr??ng ??i h?c Cng ngh? ?ng h?c t?i H N?i c th? ??ng k v theo h?c tr?c ti?p t?i V?n phng tuy?n sinh Bch Khoa: ??a ch? S? 58 L Thanh Ngh?, P. Bch Khoa, Q. Hai B Tr?ng, H N?i. V?i m?c tiu tr? thnh m?t trong nh?ng tr??ng ??i h?c hng ??u c?a Vi?t Nam v trong khu v?c, Tr??ng ??i h?c Cng ngh? ?ng ? quy t? ???c m?t ??i ng? ?ng ??o cn b? gi?ng d?y c uy tn: nhi?u Gio s?, Ph gio s?, Ti?n s? Khoa h?c, Ti?n s? ? v ?ang gi?ng d?y ? nhi?u tr??ng ??i h?c l?n trong v n??c ngoi. Hi?n t?i, Tr??ng c 376 cn b?, trong ? c 109 cn b? c? h?u; c 7 Gio s?; 17 PGS; 15 TSKH v TS.

(L? trao b?ng t?t nghi?p ?H Cng ngh? ?ng )

CC NGNH ?O T?O H? ??I H?C CHNH QUY:
1. K? ton
2. Qu?n tr? kinh doanh
3. Ti chnh ngn hng
4. Cng ngh? thng tin
5. ?i?n - ?i?n t?
6. K? thu?t xy d?ng

H?n ??ng k xt tuy?n: 20/08/2014. Ch : Khi ?? ch? tiu nh tr??ng khng nh?n phi?u ??ng k xt tuy?n n?a.

?? khng h?t h?n ??ng k xt tuy?n ??i h?c Cng ngh? ?ng , th sinh c th? Download (t?i) ??n Nh?p h?c T?I ?Y!

Th sinh c th? xem h??ng d?n ?i?n phi?u ??ng k xt tuy?n t?i link sau: http://daihoccongnghedonga.edu.vn/thong-tin-tuyen-sinh/huong-dan-dien-phieu-dang-ky-xet-tuyen-dai-hoc-cong-nghe-dong-a.html
TR??NG ??I H?C CNG NGH? ?NG
??a ch?: Ph??ng V C??ng Thnh Ph? B?c Ninh T?nh B?c Ninh

C? S? T?I H N?I: V?N PHNG TUY?N SINH BCH KHOA
??a ch?: S? 58 ???ng L Thanh Ngh?, ??i h?c Bch Khoa HN, P. Bch Khoa, Q. Hai B Tr?ng, H N?i
?i?n tho?i: (04) 8 58 58 258 - Hotline: 0966.377.455 - 0966.112.155


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

  Hãy kết bạn với chúng tôi
để nhận được thông tin mới nhất!

Tin m?i nh?t

Thng tin b? sung

Tuy?n sinh


H? tr? tr?c tuy?n

?T: (04) 8.58.58.258 / 0966.117.551
B? ph?n tuy?n sinh: 0966.112.155

Ph??ng chm

Ph??ng chm "Hy ?? chng ti bi?n ??c m? c?a b?n thnh hi?n th?c" .
??t tiu chu?n qu?c t? .
Truy?n th?ng, chuyn nghi?p, hi?n ??i .

S? l??ng truy c?p

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHm nay:384
mod_vvisit_counterHm qua:800
mod_vvisit_counterThng ny:10503
mod_vvisit_counterT?t c?:230254