website doc tryen doremon che, truyen tranh 18+ http://truyendoremonche.info/
Tr??ng ??i h?c Cng ngh? ?ng

?? cc th sinh n?m r cch t?i phi?u ??ng k xt tuy?n Tr??ng ??i h?c Cng ngh? ?ng n?m 2014, tr??ng t? ch?c xt tuy?n theo quy ??nh c?a B? GD&?T. Cc b?n th sinh xem h??ng d?n t?i phi?u ??ng k xt tuy?n ?? g?i v? nh tr??ng.

---> 1. T?i phi?u ??ng k xt tuy?n t?i ?y (Nn ra qun Photo ?? c th? in ???c): http://daihoccongnghedonga.edu.vn/download/Phieu-DK-tuyen-sinh-DH-Cong-nghe-Dong-A-2014.doc

---> 2. In ra v ?i?n cc thng tin nh? b?n h??ng d?n t?i ?y: http://daihoccongnghedonga.edu.vn/thong-tin-tuyen-sinh/huong-dan-dien-phieu-dang-ky-xet-tuyen-dai-hoc-cong-nghe-dong-a.html

---> 3. Xin d?u xc nh?n c?a tr??ng c?p 3 b?n h?c (v?i cc th sinh m?i t?t nghi?p n?m 2014)ho?c c? quan ??a ph??ng n?i c? tr (V?i th sinh t?t nghi?p t? n?m 2013 tr? l?i)

---> 4. G?i tr?c ti?p ho?c g?i theo ???ng b?u ?i?n theo ??a ch?:

Tr??ng ??i h?c Cng ngh? ?ng
C? s? t?i H N?i: S? 58 L Thanh Ngh?, Ph??ng Bch Khoa, Qu?n Hai B Tr?ng, H N?i
(Cc b?n nn g?i th? chuy?n pht nhanh theo ???ng b?u ?i?n v ghi thm S?T 0966.576.293 ? ngoi ?? phng th?t l?c)

M?u phi?u ??ng k xt tuy?n ??i h?c Cng ngh? ?ng

CC NGNH ?O T?O H? ??I H?C CHNH QUY:
1. K? ton
2. Qu?n tr? kinh doanh
3. Ti chnh ngn hng
4. Cng ngh? thng tin
5. ?i?n - ?i?n t?
6. K? thu?t xy d?ng

Th sinh c th? Download (t?i) ??n Nh?p h?c T?I ?Y!
??A CH? LIN H?, G?I TH? V NH?P H?C
Tr??ng ??i h?c Cng ngh? ?ng
??a ch?: Ph??ng V C??ng Thnh Ph? B?c Ninh T?nh B?c Ninh

C? S? T?I H N?I: V?N PHNG TUY?N SINH BCH KHOA
??a ch?: S? 58 ???ng L Thanh Ngh?, P. Bch Khoa, Q. Hai B Tr?ng, H N?i
?i?n tho?i: (04) 8582 1797 - T? v?n tuy?n sinh: 0966.112.155 (Th?y Th??ng)
Website: http://daihoccongnghedonga.edu.vn - Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

  Hãy kết bạn với chúng tôi
để nhận được thông tin mới nhất!

Tin m?i nh?t

Thng tin b? sung

Tuy?n sinh


H? tr? tr?c tuy?n

?T: (04) 8.58.58.258 / 0966.117.551
B? ph?n tuy?n sinh: 0966.112.155

Ph??ng chm

Ph??ng chm "Hy ?? chng ti bi?n ??c m? c?a b?n thnh hi?n th?c" .
??t tiu chu?n qu?c t? .
Truy?n th?ng, chuyn nghi?p, hi?n ??i .

S? l??ng truy c?p

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHm nay:384
mod_vvisit_counterHm qua:800
mod_vvisit_counterThng ny:10503
mod_vvisit_counterT?t c?:230254