website doc tryen doremon che, truyen tranh 18+ http://truyendoremonche.info/
Tr??ng ??i h?c Cng ngh? ?ng

C?n c? ch? tiu tuy?n sinh c?a Tr??ng ??i h?c Cng ngh? ?ng do B? GD&?T cho php tuy?n sinh n?m 2014. Tr??ng ??i h?c Cng ngh? ?ng thng bo cc Anh, Ch? ?? ?i?u ki?n xt tuy?n H? ??i h?c chnh quy nh tr??ng s?m lm th? t?c n?p h? s? v nh?p h?c theo cc ngnh h?c sau.

B? GIO D?C V ?O T?O

TR??NG ??I H?C CNG NGH? ?NG

C?NG HO X H?I CH? NGH?A VI?T NAM

??c l?p - T? do - H?nh Phc

THNG BO XT TUY?N V NH?P H?C
C?n c? ch? tiu tuy?n sinh c?a Tr??ng ??i h?c Cng ngh? ?ng do B? GD&?T cho php.

TR??NG ??I H?C CNG NGH? ?NG THNG BO

Anh(Ch?) ?? cc ?i?u ki?n nhanh chng lm th? t?c n?p h? s? v nh?p h?c theo cc ngnh sau:


I. CC NGNH ?O T?O:

Ch : Th sinh mang h? s? nh?p h?c tr?c ti?p, khng g?i qua ???ng b?u ?i?n

M tr??ng

Ngnh ?o t?o ??i h?c

Kh?i thi

M ngnh

DDA

(Ch? tiu 1200)

- K? ton

A,A1,D1

D340301

- Qu?n tr? kinh doanh

A,A1,D1

D340101

- Ti chnh Ngn hng

A,A1,D1

D340201

- K? thu?t ?i?n ?i?n t?

A

D510301

- K? thu?t xy d?ng

A

D580208

- Cng ngh? thng tin

A

D480201

* Ch : Th sinh ??n ?ng c? s? c?a nh tr??ng t?i H N?i, trnh tr??ng h?p n?p h? s? v nh?p h?c nh?m ??a ch?.

II. ?I?U KI?N XT TUY?N:

- T?t nghi?p THPT
- ?i?m trung bnh h?c t?p c? n?m l?p 12 t?? 6,0 tr?? ln
- ?i?m cc mn l?p 12 thu?c kh?i xt tuy?n t?? 6,0 tr?? ln
- X?p lo?i h?nh ki?m Kh tr? ln
- ?XT = 1/5(HT12 + ?M1 + ?M2 + ?M3 + TN)? 6.0 ??i v?i h? ??i h?c.
(Trong ?: ?XT: ?i?m xt tuy?n; HT12: ?i?m trung bnh h?c t?p c? n?m l?p 12; ?M1: ?i?m mn 1; ?M2: ?i?m mn 2; ?M3: ?i?m mn 3; TN: ?i?m trung bnh thi t?t nghi?p THPT).

III. H? S? NH?P H?C BAO G?M:
- H? s? H?c sinh - Sinh vin, phi?u ??ng ky? xe?t tuy?n cu?a nha? tr???ng.
- H?c b? photo cng ch?ng, gi?y ch?ng nh?n t?t nghi?p t?m th?i.
- Gi?y khai sinh b?n sao v ch?ng minh th? photo cng ch?ng.
- 02 ?nh c? 3x4 v 02 ?nh c? 4x6.

IV. TH?I GIAN V ??A ?I?M NH?P H?C
a. Th?i gian nh?p h?c: Th sinh t?p trung lm th? t?c n?p h? s? v nh?p h?c theo th?i gian sau:
- ??t 1: T? ngy 11/08 ??n 15/08/2014
- ??t 2: T? 25/08 ??n 31/10/2014
* Ch : Nh tr??ng c th? d?ng tuy?n sinh tr??c ngy 31/10 n?u ?? ch? tiu.

b. ??a ?i?m nh?p h?c:
TR??NG ??I H?C CNG NGH? ?NG - C? S? T?I H N?I
??a ch?: S? 58 L Thanh Ngh?, P. Bch Khoa, Q. Hai B Tr?ng, H N?i
?i?n tho?i: 04.8582.1797 - T? v?n tuy?n sinh: 0966.112.155 - 0966.117.551


V. CC KHO?N L? PH KHI NH?P H?C:
- H?c ph: 700. 000?/1 thng x 5 thng = 3.500.000?/ h?c k?
- L? ph xt tuy?n v nh?p h?c = 400.000?
- L? ph lm th? sinh vin v ATM = 50.000?
T?ng: 3.950.000? (Ba tri?u, chn tr?m n?m m??i nghn ??ng./)

VI. QUY?N L?I:

- C k tc x cho sinh vin.
- Uu tin gi?i thi?u ??a ?i?m th?c t?p t?t nghi?p, vi?c lm t?i H N?i
- T?t nghi?p ???c c?p B?ng chnh qui c?a B? GD&?T c gi tr? trn ton qu?c.
- Con em gia ?nh chnh sch Th??ng binh, li?t s?, h? ngho ???c gi?m h?c ph.
- H? tr? sinh vin vay v?n ngn hng ?? ?i h?c.

*L?u :
- Xe but t? b?n xe Gip Bt ?i xe 08
- Xe but t? b?n xe M? ?nh ?i xe 26
- Xe but t? b?n xe Gia Lm ?i xe 03

HI?U TR??NG
(? k)

GS.TS. Nguy?n V?n H?u

* L?u ??c bi?t: Nh?ng th sinh khng nh?n ???c gi?y bo nh?p h?c c?a tr??ng, n?u c ?? cc ?i?u ki?n nu trn th ???c php chu?n b? hon thi?n h? s? v mang tr?c ti?p v? tr??ng ?? lm th? t?c nh?p h?c ??n khi h?t ch? tiu.

  Hãy kết bạn với chúng tôi
để nhận được thông tin mới nhất!

Tin m?i nh?t

Thng tin b? sung

Tuy?n sinh


H? tr? tr?c tuy?n

?T: (04) 8.58.58.258 / 0966.117.551
B? ph?n tuy?n sinh: 0966.112.155

Ph??ng chm

Ph??ng chm "Hy ?? chng ti bi?n ??c m? c?a b?n thnh hi?n th?c" .
??t tiu chu?n qu?c t? .
Truy?n th?ng, chuyn nghi?p, hi?n ??i .

S? l??ng truy c?p

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHm nay:384
mod_vvisit_counterHm qua:800
mod_vvisit_counterThng ny:10503
mod_vvisit_counterT?t c?:230254