website doc tryen doremon che, truyen tranh 18+ http://truyendoremonche.info/
Tr??ng ??i h?c Cng ngh? ?ng

N?m 2014, Tr??ng ??i h?c Cng ngh? ?ng t? ch?c tuy?n sinh xt tuy?n h? ??i h?c chnh quy theo ph??ng th?c xt tuy?n d?a trn k?t qu? h?c t?p l?p 12 THPT v theo k?t qu? k? thi ?H, C? c?a B? GD&?T. C?n c? vo ch? tiu tuy?n sinh 1200 sinh vin, tr??ng ??i h?c Cng ngh? ?ng thng bo xt tuy?n ??i h?c chnh quy n?m 2014 nh? sau:

(Tr??ng ??i h?c Cng ngh? ?ng )

TR??NG ??I H?C CNG NGH? ?NG
THNG BO TUY?N SINH N?M 2014

M tr??ng

Ngnh ?o t?o ??i h?c

Kh?i thi

M ngnh

DDA

(Ch? tiu 1200)

- K? ton

A,A1,D1

D340301

- Qu?n tr? kinh doanh

A,A1,D1

D340101

- Ti chnh Ngn hng

A,A1,D1

D340201

- K? thu?t ?i?n ?i?n t?

A

D510301

- K? thu?t xy d?ng

A

D580208

- Cng ngh? thng tin

A

D480201

1. Hnh th?c tuy?n sinh
a. Thi tuy?n v xt tuy?n theo k?t qu? k? thi ?H, C? c?a B? gio d?c v ?o t?o
b. Xt tuy?n theo ?? n t? ch? tuy?n sinh ? ???c B? Gio d?c v ?o t?o ph duy?t.
- Ph??ng th?c xt tuy?n:
+ T?t nghi?p THPT
+ ?i?m trung bnh h?c t?p c? n?m l?p 12 t?? 6,0 tr?? ln
+ ?i?m cc mn l?p 12 thu?c kh?i xt tuy?n t?? 6,0 tr?? ln
+ X?p lo?i h?nh ki?m Kh tr? ln
+ ?XT = 1/5(HT12 + ?M1 + ?M2 + ?M3 + TN)? 6.0 ??i v?i h? ??i h?c.
(Trong ?: ?XT: ?i?m xt tuy?n; HT12: ?i?m trung bnh h?c t?p c? n?m l?p 12; ?M1: ?i?m mn 1; ?M2: ?i?m mn 2; ?M3: ?i?m mn 3; TN: ?i?m trung bnh thi t?t nghi?p THPT).

2. Kinh ph ?o t?o
- H?c ph ??i h?c: 700. 000?/1 thng x 5 thng = 3.500.000?/ h?c k?

3. Th?i gian nh?n h? s?
- Th?i gian nh?n h? s? thi ?H&C? theo B? GD&?T: T? 18/03/2014 30/04/2014
- Th?i gian nh?n h? s? xt tuy?n b?t ??u: T? 19/03/2014 ??n khi ?? ch? tiu.

4. H? s?
a. H? s? thi theo m?u c?a B? GD&?T.
b. H? s? xt tuy?n bao g?m:
- Phi?u ??ng k xt tuy?n theo m?u c?a Tr??ng ?H Cng ngh? ?ng (Download T?i ?y!)
- B?n sao: b?ng t?t nghi?p THPT (ho?c gi?y CNTN t?m th?i), h?c b? THPT
- B?n sao cng ch?ng Gi?y khai sinh, gi?y xc nh?n ?u tin (n?u c)
- 06 ?nh 4 x6, s? ?on, gi?y chuy?n ngh?a v? qun s?, gi?y khai bo t?m tr t?m v?ng.

(L? trao b?ng t?t nghi?p ??i h?c Cng ngh? ?ng )

??A CH? LIN H? V N?P H? S?:
TR??NG ??I H?C CNG NGH? ?
NG
Tr? s? chnh: Ph??ng V C??ng Thnh Ph? B?c Ninh T?nh B?c Ninh

C? S? T?I H N?I: V?N PHNG TUY?N SINH BCH KHOA
??a ch?: S? 58 L Thanh Ngh?, Ph??ng Bch Khoa, Q. Hai B Tr?ng, H N?i
?i?n tho?i: 04.8582.1797 - T? v?n tuy?n sinh: 0966.112.155 - 0966.117.551


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

  Hãy kết bạn với chúng tôi
để nhận được thông tin mới nhất!

Tin m?i nh?t

Thng tin b? sung

Tuy?n sinh


H? tr? tr?c tuy?n

?T: (04) 8.58.58.258 / 0966.117.551
B? ph?n tuy?n sinh: 0966.112.155

Ph??ng chm

Ph??ng chm "Hy ?? chng ti bi?n ??c m? c?a b?n thnh hi?n th?c" .
??t tiu chu?n qu?c t? .
Truy?n th?ng, chuyn nghi?p, hi?n ??i .

S? l??ng truy c?p

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHm nay:384
mod_vvisit_counterHm qua:800
mod_vvisit_counterThng ny:10503
mod_vvisit_counterT?t c?:230254