website doc tryen doremon che, truyen tranh 18+ http://truyendoremonche.info/
Tr??ng ??i h?c Cng ngh? ?ng

Tr??ng ??i h?c Cng ngh? ?ng thng bo tuy?n sinh xt tuy?n ??i h?c chnh quy n?m 2015. Tr??ng xt tuy?n d?a trn k?t qu? ?i?m TB l?p 12: T?ng ?i?m TB l?p 12, ?i?m 3 mn theo kh?i xt tuy?n t? 6.0 tr? ln. Tr??ng ??i h?c Cng ngh? ?ng c C? s? t?i H N?i ?? ti?n cho sinh vin ?n ? v h?c t?p.

TR??NG ??I H?C CNG NGH? ?NG
??a ch?: Ph??ng V C??ng Thnh Ph? B?c Ninh T?nh B?c Ninh

C? S? T?I H N?I: V?N PHNG TUY?N SINH BCH KHOA
??a ch?: S? 58 L Thanh Ngh?, Ph??ng Bch Khoa, Q. Hai B Tr?ng, H N?i
?i?n tho?i: 04.8582.1797 - Hotline: 0966.112.155 - 0938.192.688 - Fax: 04.3540.0925

THNG TIN TUY?N SINH ??I H?C CNG NGH? ?NG N?M 2015
K HI?U TR??NG: DDA - T?NG CH? TIU: 1.400

(Thng bo tuy?n sinh ??i h?c Cng ngh? ?ng n?m 2015)

Ngnh ?o t?o

M ngnh

Kh?i thi

Ch? tiu

Cc ngnh ?o t?o ??i h?c:

1.000

- Qu?n tr? kinh doanh

D340101

A,A1,D1

- Ti chnh - Ngn hng

D340201

A,A1,D1

- K? ton

D340301

A,A1,D1

- Cng ngh? thng tin

D480201

A, A1

- Cng ngh? k? thu?t ?i?n, ?i?n t?

D510301

A, A1

- K? thu?t xy d?ng

D580208

A, A1

- Cng ngh? th?c ph?m

D5401

A, B

- Cng ngh? K? thu?t nhi?t

D5103

A, A1

- C? kh ch? t?o my

D5201

A, A1

- Cng ng? KT ?i?u khi?n v t? ??ng ha

D5103

A, A1

Cc ngnh ?o t?o cao ??ng:

400

- Qu?n tr? kinh doanh

C340101

A,A1,D1

- Ti chnh - Ngn hng

C340201

A,A1,D1

- K? ton

C340301

A,A1,D1

- Cng ngh? thng tin

C480201

A,A1,D1

- Cng ngh? k? thu?t ?i?n, ?i?n t?

C510301

A, A1

I. HNH TH?C XT TUY?N:
1. ? t?t nghi?p THPT n?m 2015 ho?c nh?ng n?m tr??c v c ?XT: 1/4(HT12 + M1 + M2 + M3) ? 6.0 ??i v?i h? ??i h?c
(Trong ?: ?XT: ?i?m xt tuy?n, HT12: ?i?m TB l?p 12, M1: ?i?m mn 1, M2: ?i?m mn 2, M3: ?i?m mn 3)

2. Th sinh tham gia k? thi THPT Qu?c gia n?m 2015 v ??t ng??ng ?i?m do B? GD&?T quy ??nh.

II. TH?I GIAN NH?N H? S?:
- Th?i gian nh?n h? s? xt tuy?n:
+ ??t 1: T? ngy 01/05/2015 ??n ngy 19/07/2015.
+ ??t 2: T? ngy 20/07/2015 ??n ngy 06/09/2015.

- Th?i gian h?c: ?o t?o 4 n?m t?i H N?i

- Th sinh n?p h? s? t?i Tr??ng ??i h?c Cng ngh? ?ng ho?c C? s? Tr??ng ??i h?c Cng ngh? ?ng t?i H N?i - V?n phng t?i Bch Khoa: S? 58 ???ng L Thanh Ngh?, P. Bch Khoa, Q. Hai B Tr?ng, H N?i (T? v?n tuy?n sinh: 0966.112.155)

III. H?C PH V CC KHO?N NH?P H?C:
- H?c ph 5 thng: 700.000 ??ng x 5 thng = 3.500.000 ??ng
- L? ph xt tuy?n nh?p h?c: 300.000 ??ng
- L? ph lm th? sinh vin - ATM: 50.000 ??ng
- L? ph khm s?c kh?e: 70.000 ??ng
T?ng c?ng: 3.920.000 ??ng (Ba tri?u, chn tr?m hai m??i nghn ??ng)
L?u : Nh tr??ng cam k?t khng thu thm b?t k? kho?n ph no.

VI. THNG TIN LIN H? V N?P H? S?:

TR??NG ??I H?C CNG NGH? ?NG
??a ch?: Ph??ng V C??ng Thnh Ph? B?c Ninh T?nh B?c Ninh

C? S? T?I H N?I: V?N PHNG TUY?N SINH BCH KHOA
??a ch?: S? 58 ???ng L Thanh Ngh?, ??i h?c Bch Khoa HN, P. Bch Khoa, Q. Hai B Tr?ng, H N?i
?i?n tho?i: (04) 8582 1797 - T? v?n tuy?n sinh: 0966.112.155 (Th?y Th??ng) - 0938.192.688
Website: http://daihoccongnghedonga.edu.vn - Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

??NG K TR?C TUY?N T?I ?Y!

  Hãy kết bạn với chúng tôi
để nhận được thông tin mới nhất!

Tin m?i nh?t

Thng tin b? sung

Tuy?n sinh


H? tr? tr?c tuy?n

?T: (04) 8.58.58.258 / 0966.117.551
B? ph?n tuy?n sinh: 0966.112.155

Ph??ng chm

Ph??ng chm "Hy ?? chng ti bi?n ??c m? c?a b?n thnh hi?n th?c" .
??t tiu chu?n qu?c t? .
Truy?n th?ng, chuyn nghi?p, hi?n ??i .

S? l??ng truy c?p

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHm nay:384
mod_vvisit_counterHm qua:800
mod_vvisit_counterThng ny:10503
mod_vvisit_counterT?t c?:230254